Processos selectiusExternes


Borsa de treball

Convocatòria  
Concurs Oposició per seleccionar personal amb caràcter no permanent com a TSU Llicenciat o Grau en l'Àmbit de l'economia

Oferta pública d'ocupació

Convocatòria  
Concurs - oposició per cobrir vuit places de subaltern/a, grup E (Llei 30/84)
Concurs - oposició per cobrir una plaça de TSU (Llicenciatura o Grau en branca de coneixement de CCSS i jurídiques i branca de coneixement d'arts i humanitats) per a l'Area d'Alcaldia-Presidència, Secretaria Tècnica de la JGL (Arxiu Municipal)
Concurs - oposició per cobrir una plaça de titulat/da superior universitari/ària (Llicenciatura o Grau en Psicologia) per l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans. Centre d'atenció i Informació a la Dona (CAID). Torn Lliure
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 2 places de Pèrit/a Enginyer/a Tècnic/a per l'Àrea d'EPHUS i per a l'Àrea de Convivència i Seguretat
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 1 plaça de TSU Psicologia, Pedagogia i/o Psicopedagogia per a l'Àrea de d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 2 places de Titulat/ada Superior Universitari/ària (Llicenciatura o Grau en Ciències Econòmiques) per a l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Concurs-oposició per cobrir 1 plaça de TSU, Llicenciatura o Grau en Dret, per a l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans (OPO)
Concurs-oposició (OPO) per cobrir 1 plaça d'Enginyer/a Superior per a l'Àrea d'EPHUS
Concurs - oposició per cobrir cinc places de tècnic/a Auxiliar de Biblioteca , subgrup C1, per l'àrea de Benestar i Drets Socials (Cultura) d'aquest Ajuntament.
Convocatòria per a cobrir 31 places d'agent de la Guàrdia Urbana, mijançant Oposició, en Convocatòria Lliure.
CONCURS - OPOSICIÓ PER COBRIR DOTZE PLACES D'ASSISTENT/A SOCIAL - DIPLOMAT/DA EN TREBALL SOCIAL, SUBGRUP A2, PER L'ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS D'AQUEST AJUNTAMENT.
Concurs - oposició convocat per cobrir 5 places d'educador/a especialitzat/da en Educació Social, subgrup A2, per l'Àrea de Benestar i Drets Socials d'aquest Ajuntament.
Concurs - oposició convocat per cobrir deu places d'auxilar (funcions administratives), subgrup C2, d'aquest Ajuntament.

Internes per a personal de l'administració


Provisió

Convocatòria  
Convocar provisió LLT Secretari/ària Alta Direcció del Regidor President Districte III (Santa Eulàlia i Granvia Sud)
Convocar provisió LLT Secretari/ària Regidora Districte II Collblanc i La Torrassa
Convocar provisió LLT Secretari/ària alta direcció Regidora Districtes IV i V (Les Planes, La Florida, Pubilla Casas i Can Serra)
Convocar provisió LLT Secretari/ària alta direcció Regidor Districte VI (Bellvitge i Gornal) i Regidor adjunt d'Esports de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut.
Convocar provisió LLT Secretari/ària Alta Direcció de la Tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes i Regidora de Govern de Cultura Popular
Convocatòria per proveir el lloc de treball de secretari/ària del grup polític municipal Esquerra Republicana de Catalunya
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Secció Administrativa i de Suport a la Gestió de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació dins l'Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Concurs específic per proveir un lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió -Nivell 1- Tresoreria General dins l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Concurs específic per proveir el lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió -Nivell 1- Òrgan de Gestió Tributària dins de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Secció d'Instal·lacions a l'espai públic dins l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Tècnic Cap de la Gestió de Cadastre
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Secretari/ària de la Cap de Servei de Contractació i Patrimoni
Convocatòria concurs general per proveir 2 llocs de treball de Funcions Administratives -Nivell 1- Òrgan de Gestió Tributària
Convocatòria d'un concurs general per proveir una borsa de llocs de treball de Funcions Administratives - Nivell 1 - Districtes Municipals
Convocatòria d'un concurs general per proveir una borsa de llocs de treball de Funcions Administratives -Nivell 1- Àrees Bàsiques Serveis Socials
Convocatòria concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat de Mercats
Convocatòria d' un concurs específic per proveir el lloc de treball de Director/a de l'Oficina d'Atenció Ciutadana - Cap de Secció - Nivell 2-
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de la Unitat d'Ingressos Municipals -Nivell 2-
Concurs específic per proveir el lloc de treball d'Auxiliar Tècnic/a de Gestió -Nivell 1- Unitat de Selecció i Provisió
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Secció de Mercats, Comerç i Consum -Nivell 2-
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat de Joventut
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat d'Atenció Telefònica (OAC)
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap d'Unitat d'Atenció Telemàtica i Seu Electrònica (OAC)
Convocatòria per la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a assessor-nivell 3, dins de la unitat de Serveis Generals de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.
Concurs específic per proveir el LLT de Cap d'Unitat d'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)
Concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap de Centre d'Atenció als Usuaris (CAU)
Convocatòria per proveir el lloc de treball de Cap de Negociat de Sancions d'Activitats i Civisme.

Promoció interna

Convocatòria  
Concurs-Oposició per cobrir 5 places d’auxiliars administratius/ves per diferents àrees d’aquest Ajuntament, subgrup C2, mitjançant promoció interna
Concurs-Oposició per cobrir 10 places d’administratius/ves per diferents àrees d’aquest Ajuntament, subgrup C1, mitjançant promoció interna
Concurs-Oposició per cobrir 5 places de tècnic/a auxiliar (oficis) per diferents àrees d'aquest Ajuntament, integrades en l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnics/ques auxiliars, subgrup C1, mitjançant promoció interna
Concurs-Oposició per cobrir 5 places de titulat/da superior universitari/ària, per diferents àrees d'aquest Ajuntament, subgrup A1, mitjançant promoció interna
Concurs-Oposició per cobrir 15 places de Titulat/da Mitjà/na Universitari/ària, per diferents Àrees, subgrup A2, com a funcionaris/àries de carrera de les places vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament, mitjançant Promoció Interna

Mobilitat interna

Convocatòria  
Lloc de treball d'Inspector/a - nivell 1, adscrit a la Unitat de Gestió de la Població

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400