Processos selectiusLes convocatòries iniciades abans del 20/12/2018 les trobareu aquí

Externes


Borsa de treball

Convocatòria  
Borsa de treball de Titulat/da superior universitari/ària en l'àmbit de la gestió de les telecomunicacions

Oferta pública d'ocupació

Convocatòria  
Concurs - oposició per cobrir dotze places de diplomat/da en treball social, subgrup A2, per l'Àrea de Benestar i Drets Socials d'aquest Ajuntament.
Concurs - oposició per cobrir vuit places de subaltern/a, grup E (Llei 30/84) d'aquest Ajuntament.
Concurs - oposició convocat per cobrir deu places d'auxilar (funcions administratives), subgrup C2, d'aquest Ajuntament.
Concurs - oposició per cobrir cinc places de tècnic/a Auxiliar de Biblioteca , subgrup C1, per l'àrea de Benestar i Drets Socials (Cultura) d'aquest Ajuntament.
Concurs - oposició convocat per cobrir 5 places d'educador/a especialitzat/da en Educació Social, subgrup A2, per l'Àrea de Benestar i Drets Socials d'aquest Ajuntament.

Internes per a personal de l'administració


Provisió

Convocatòria  
Convocatòria per proveir el LLT de Cap de l'oficina de suport als òrgans de defensa de la ciutadania

Promoció interna

Mobilitat interna


Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400